PLANY PRIORYTETOWE - KPP Szamotuły

PLANY PRIORYTETOWE

PLANY PRIORYTETOWE

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz z jednostek terenowych prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plany opracowywane są przez dzielnicowych na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach:

Rejon nr 1- st. sierż. Filip Wiśny

Dzielnicowy prowadzi działania ograniczenia grupowania się osób i spożywania napojów alkoholowych na deptaku przy ul. Zielonej w Szamotułach pomiędzy posesjami 25 a 27.

Rejon nr 2- mł. asp. Hubert Dominiak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne dotyczące ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania na terenie Parku Zamkowskiego w Szamotułach.

Rejon nr 3 – sierż. sztab.  Dawid Serwata

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne dotyczące ograniczania grupowania się  osób i ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie na terenie wnętrza kamienicy przy ul. Lipowa 6a Szamotułach.

Rejon nr 4 – asp. Leszek Nowak

Dzielnicowa prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach.

Rejon nr 5- sierż. sztab. Adam Kozłowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania na terenie placu zabaw przy ul Husarskiej w Szamotułach.

Rejon nr 6- sierż. sztab. Adam Kozłowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia zaśmiecania na terenie drogi gruntowej łączącej miejscowości Przyborówko i Przyborowo oraz wjazdu samochodów osobowych do lasu..

Rejon nr 7 - asp. Michał Napierała

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz wybryków chuligańskich w tym uszkodzenia mienia w miejscowości Baborówko przy ul. Szkolnej  w rejonie boiska sportowego wiaty i świetlicy wiejskiej.

 

 

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Obrzycku

Rejon nr 9 -  mł. asp. Rafał Matuszewski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Obrzycko na ul. Plan Lipowy w rejonie szkoły.

Rejon nr 10 -  mł. asp. Marcin Strzępka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia uciążliwości związanych z przemieszczaniem się pojazdów terenowych przez miejscowość Jaryszewo.

Rejon nr 11 - mł. asp. Przemysław Kreczmer

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do wyeliminowania kradzieży i włamań do firm oraz domów i pomieszczeń gospodarczych na terenie miejscowości Ostroróg.

Rejon nr 12 -  st. sierż. Wojciech Grzybek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do  ograniczenia wybryków chuligańskich i uszkodzenia mienia na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Mormin – Dobrojewo.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Rewiru Dzielnicowych w Kaźmierzu

Rejon nr 13 -  mł. asp. Adrian Roszak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz nieobyczajnych wybryków w okolicy przystanku autobusowego na ul Rynek w Kaźmierzu.

Rejon nr 14 -  st. sierż. Bartosz Paczkowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczeniu kłusownictwa rybnego na terenie zalewu w Radzynach.

Rejon nr 15 -  asp. sztab. Marcin Golon

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zaśmiecania pobocza jezdni i rowu na drodze 1871 P z miejscowości Sierpówko do Gaju Wielkiego.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Dusznikach

Rejon nr 16 -  asp. Przemysław Juśkiewicz

Dzielnicowy prowadzi działania ukierunkowane na wyeliminowaniu spożywania napojów alkoholowych w rejonie ulic Jana Pawła II i Parkowej w Dusznikach.

Rejon nr 17 -  asp. sztab. Krzysztof Nowakowski

Dzielnicowy prowadzi działania polegające na ograniczeniu spożywania napojów alkoholowych oraz niszczeniu urządzeń na terenie placu zabaw przy ul. Stawnej w Podrzewiu.

Rejon nr 18 – mł. asp.  Natasza Rembacz

Dzielnicowa prowadzi działania ukierunkowane na ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania przy terenie wiaty znajdującej się przy remizie OSP na ul Szkolnej  Grzebienisko.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Pniewach

Rejon nr 19- st. asp. Janusz Kowalka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz wybryków chuligańskie w rejonie ul. Świętego Ducha w Pniewach przy budynku Liceum Ogólnokształcącym oraz w parku za budynkiem szkolnym i parku przy ul. Międzychodzkiej.

Rejon nr 20 – mł. asp. Krzysztof Mrozek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie kradzieży rowerów na osiedlu TBS przy ul.  Spacerowej  i Strzeleckiej w Pniewach.

Rejon nr 21- mł. asp.Ludwik Rzyska

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zaśmiecania lasów oraz przydrożnych rowów w miejscowości Jakubowo Chełmno Koszanowo i Rudka.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji we Wronkach

Rejon nr 27 - asp. sztab. Krzysztof Wolski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie grupowania się młodzieży, zaśmiecania i spożywania alkoholu na wysokości Klasztoru w kierunku mostu w rejonie rzeki Warta w miejscowości Wronki.

Rejon nr 23 – mł. asp. Jarosław Nawrot

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie popełniania wykroczeń drogowych w rejonie ul. Towarowej we Wronkach.

Rejon nr 24 – asp. Damian Garstka

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecania terenu Rynku we Wronkach.

Rejon nr 25 – mł. asp. Bartłomiej Piechowiak

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na oograniczenie grupowania się młodzieży, spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania terenu boiska sportowego we Wartosławiu.

Rejon nr 26- sierż. sztab. Robert Olech

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczeniu spożywania napojów alkoholowych na terenie boiska  szkolnego za budynkiem szkoły podstawowej oraz na terenie placu zabaw przy szkole w Nowej Wsi.