Analiza bezpieczeństwa na drogach powiatu szamotulskiego - RUCH DROGOWY - KPP Szamotuły

RUCH DROGOWY

Analiza bezpieczeństwa na drogach powiatu szamotulskiego

W pierwszym półroczu na drogach naszego powiatu doszło do 20 wypadków drogowych. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drodze.

analiza STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄE STYCZEŃ-  CZERWIEC  2018  ROK

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie  zanotowano 20  wypadków drogowych  w których  8 osoby zginęły  a 18 osob zostało rannych.  Ponadto odnotowano 398 kolizji drogowych. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

 

2018

2017

2016

Liczba Wypadków

25

23

13

Liczba Ofiar

31

36

14

Liczba Zabitych

8

10

2

Liczba Rannych

23

26

12

Liczba Kolizji

452

478

437

Liczba Zdarzeń

477

501

450

 

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy:

 

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

lata

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

z winny kierującego

391

402

20

21

3

10

23

22

371

381

z winny pieszego

6

6

4

1

4

 

0

1

2

5

z innych przyczyn

70

75

1

1

1

 

 

3

69

74

współwina ucz. ruchu

10

18

 

 

 

 

 

 

10

18

Powyższa tabela przedstawia, iż spośród 477 zdarzeń drogowych w 391  przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

II. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Autobusy

2

 

 

 

2

Ciągniki rolnicze

2

 

 

 

2

Inne / Nieustalone

19

 

 

 

19

Motocykl

5

 

 

 

5

Czterokołowiec

1

 

 

 

1

Motorowery

11

3

 

3

8

Pojazd wolnobieżny

 

 

 

 

 

Rower

4

 

 

 

4

Sam. cięż do 3,5 t.

36

 

 

 

36

Sam. cięż. pow. 3,5t.

24

2

 

5

22

Sam. cięż do przew. ład. z przyczepą

 

 

 

 

 

Samochody osobowe

288

15

3

15

272

Powyższa tabela przedstawia, iż w 288 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W  36 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi do 3,5 tony .

 

III. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego:

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

lata

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Gwałtowne hamowanie

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Inne przyczyny

21

40

1

2

2

2

2

 

20

38

Jazda bez wymaganych świateł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

61

63

3

8

 

3

5

8

58

55

Nieprawidłowe cofanie

44

65

 

1

 

 

 

1

44

64

Nieprawidłowe omijanie

7

13

 

 

 

 

 

 

7

13

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieprawidłowe skręcanie

20

13

 

 

 

 

 

 

20

13

Nieprawidłowe wymijanie

 

14

 

 

 

 

 

 

12

14

Nieprawidłowe wyprzedzanie

30

15

3

 

1

 

2

 

27

15

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Nieprawidłowe zawracanie

3

4

1

 

 

 

1

 

2

4

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

3

3

1

 

 

 

1

 

2

3

Nieprzestrzeganie innych znaków/sygnałów

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Niestosowanie się do sygnalizacji

świetlnej

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

100

95

10

6

 

2

11

9

90

89

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

5

4

 

2

 

1

 

1

5

2

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach

1

3

 

1

 

1

 

 

1

2

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

73

56

1

1

 

1

1

3

72

55

Zmęczenie, zaśnięcie           

3

8

 

 

 

 

 

 

9

8

Powyższa tabela przedstawia, iż w 100 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

 

  1. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych:

 

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

lata

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

0 -  6 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 14 lat

2

1

 

 

 

 

 

 

2

1

15 – 17 lat

1

2

 

 

 

 

 

 

1

2

18 - 24 lat

79

84

5

3

 

1

5

2

74

81

25 - 39 lat

138

127

11

8

4

4

10

9

127

119

40 - 59 lat

95

105

4

6

2

3

4

8

91

100

60 plus

69

55

4

4

1

2

4

3

65

51

b/d

31

27

 

 

 

 

 

 

31

27

Powyższa tabela wskazuje, iż w 138 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od  25-39 lat.

 

V. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców/kierujących

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

99

6

3

6

93

MĘŻCZYŹNI

274

18

4

17

265

B/D

29

 

 

 

29

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

 

VI. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe:

 

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

lata

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Poniedziałek

71

68

5

6

 

4

5

10

66

62

Wtorek

78

74

1

3

1

2

 

1

77

71

Środa

67

83

2

1

 

0

2

3

65

82

Czwartek

68

79

5

2

1

0

6

2

63

77

Piątek

95

84

8

6

5

3

6

6

87

78

Sobota

52

70

1

4

 

0

1

4

51

66

Niedziela

46

43

3

1

1

1

3

0

43

42

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych tj.  zaistniało w Piatek .

 

 

VII. Prowadzone działania WRD w pierwszym półroczu  2018 roku.

 

Działania Krajowe/Wojewódzkie

Smog  Krajowe – 6  w dniach  25.01, 1.02 , 6.03, 18.04, 10.05,27.06

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego- 7 -krajowe  w dniach .15.01,  7.02, 27.03, 06.04 ,9.04,24.05, 19.06

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego – własne 7 w dniach:  21.01,21.02 , 02.03 , 16.03,20.04, 22.05, 6.06

Alkohol Narkotyki – Trzeźwy poranek  4- własne 08.01, 12.02 ,9.03,12.04

Kaskadowy pomiar prędkości –  3 -krajowe 25.02, 16.04, 22.06

Bezpieczne Ferie – styczeń -luty

Prędkość –4 - krajowe 30.03, 22-23.03 ,7.05, 3.06

Alkohol Narkotyki - krajowe 8.3

Truck Bus – krajowe 27.02 ,16.05

Trzeźwy autobus -23.04

E30- 26.04

 MAJOWY WEEKEND -27.04-06.05

TELEFONY – 24.04, 29.06

Pasy- krajowe 15.03, 04.05

Boże Ciało  30.05 do 3.06

Zero Tolerancji  - 3 własne 17.01 , 21.03, 23.15

I Weekend wakacji   22-24.06

 

 

Powyższa tabela wskazuje, iż w pierwszym półroczu   2018 Wydział Ruchu Drogowego w ramach wzmożonych działań na terenie KPP Szamotuły przeprowadził 47  akcji

 

 

  

      Sporządził:

                                            Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

                                                                                                                        KPP w Szamotułach

                                                                                                                      asp. szt. Krzysztof Stanisławiak